Úvod

Dovolte nám, abychom Vás v krátkosti seznámili s naší firmou. Jsme soukromá společnost s ručením omezeným a zabýváme se (jak je z názvu firmy patrné) údržbou komunikací stavební a nestavební povahy.

Naše pracovníky můžete spatřit při osazování dopravních značek, při provádění horizontálního dopravního značení, opravách výtluků klasickým způsobem obalenou drtí nebo moderní technologií Patchmatic.Dále při sekání trávy na silničních příkopech, čištění propustků, pokládce rour či žlabovnic, osazování svodidel, provádění podvrtů, zemních prací traktorbagry JCB3CX či MF965 a při mnoha dalších činnostech na silničním příslušenství.V zimním období zajišťujeme sjízdnost vozovek, prořezávání stromů a likvidaci křoví.

Naše firma je Vám také kdykoli dispozici s poradenským servisem při řešení dopravních situací na Vašich komunikacích, prodejem značek a veškerého příslušenství včetně dopravních zrcadel a zpomalovacích prahů.